arbitraż

(franc. arbitrage)

łączona transakcja giełdowa kupna sprzedaży towarów lub papierów wartościowych. W bank. - wykup papierów wartościowych na rynkach, na których notowania danych walorów są korzystne, w celu ich odsprzedaży z zyskiem na innych rynkach. W międzynar. prawie handlowym oznacza sąd, którego zadaniem jest rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami z różnych krajów. Zob. też rynek, zysk.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama