arbitraż międzynarodowy

(łac. arbiter -świadek, rozjemca)

rozjemstwo, załatwianie sporów przez arbitrów wskazanych przez strony sporu, czyli w stosunkach międzynar. państwa, ewentualnie inne podmioty prawa międzynar. Orzecznictwo opiera się na normach prawnych. Trybunały rozjemcze mogą być instytucją stałą lub powoływaną na doraźny użytek. Arbitrem może być głowa państwa trzeciego lub zespół wybitnych polityków i rzeczoznawców prawa międzynar. A.jako metoda rozwiązywania sporów był znany w starożyt., z końcem XIX w. zaczął przybierać formy zinstytucjonalizowane. Na mocy konwencji przyjętych na konferencjach haskich z 1899 i 1907 powołano do życia Stały Trybunał Arbitrażowy. Postępowanie arbitrażowe może być obowiązkowe, jeśli tak stanowi zapis w umowie między państwami, lub fakultatywne, gdy obie strony godzą się na takie rozwiązanie w chwili powstania konfliktu. Od orzeczenia sądu rozjemczego nie ma odwołania.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama