Arendt Hannah

(1906-75)

filozof, politolog i socjolog poch. żyd. Studiowała filoz. i teol. W 1933 po dojściu A.Hitlera do władzy wyjechała do Francji, astamtąd w 1940 do USA. W latach 1955-75 wykładowca uniwersytetów m.in. Columbia iPrinceton. Rozgłos nadała jej książka Korzenie totalitaryzmu (1951, wyd. pol.1989), w której zajęła się analizą stalinizmu i nazizmu. Doszła do wniosku, że oba kierunki są zbliżone w sensie polit. i ideol., mają wspólny totalitarny charakter, opierają się na antysemityzmie, zmasowanym terrorze, wszechobecnej propagandzie, metodycznej indoktrynacji i były nieporównywalnie gorsze od wszystkich znanych dotychczas dyktatur.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama