asertywność

umiejętność otwartego ibezpośredniego wyrażania swoich myśli, uczuć, przekonań lub pragnień, ale wsposób respektujący uczucia, poglądy i opinie drugiego człowieka (rozmówcy). A. jest ważna w sytuacjach konfliktowych, pozwala osiągnąć kompromis, bez rezygnacji z uznawanych wartości. Przydatna szczególnie w sytuacji, gdy trzeba komuś odmówić. Odmowa staje się wtedy zwięzłym i stanowczym komunikatem, zawierającym słowo "nie" i krótkie wyjaśnienie przyczyn odmowy, ale bez agresji, złości czy usprawiedliwień. A. pomaga oprzeć się naciskom np. wsprawie narkotyków, papierosów, alkoholu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama