asymilacja

(łac. assimilatio, od similis - podobny)

upodobnienie się, wchłonięcie. W życiu społ.-polit. proces zacierania się różnic nar. i kult. w społeczeństwach wieloetnicznych. Zwykle grupa mniejsza i słabsza polit. upodabnia się do panującej większości. Naturalny proces a. trwa krócej i nie wiąże się z poważnymi konfliktami społ. A. narzucana przez niedemokratyczne władze, zaborców czy okupantów polega na zakazie kultywowania własnej kult., języka, zwyczajów, niekiedy rel., często spotyka się z oporem.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama