Reklama

"azjatyckie tygrysy"

publicystyczne określenie grupy państw azjatyckich (Korea Pd., Tajlandia, Hongkong i in.), gdzie w latach 90. nastąpił niezwykle szybki rozwój gosp., wynoszący przeciętnie 5-10% Produktu Narodowego Brutto. Wysoki współczynnik wzrostu osiągnięty został dzięki proeksportowej polityce. Część z tych krajów utworzyła również strefę wolnego handlu w ramach Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych Azji Południowo-Wschodniej ( ASEAN). Dzięki zniesieniu ceł i barier w przepływie kapitału a.t. zaczęły konkurować na rynkach świat. z największymi potęgami ekon. Zob. też eksport.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama