głowa państwa

nazwa przyjęta zwyczajowo dla najwyższego przedstawiciela władzy w państwie, najczęściej instytucja jednoosobowa reprezentująca państwo. We współcz. monarchiach konst. g.p. jest dziedziczny władca (król, cesarz), którego uprawnienia są ograniczone zazwyczaj jedynie do funkcji reprezentacyjnych, traktowany jako apolityczny symbol tradycji i jedności kraju. W republikach g.p. jest prezydent wyłoniony w wyborach bezpośrednich lub pośrednich. W systemach prezydenckich (np. USA) czy semiprezydenckich (np. Francja, Finlandia) jego kompetencje obejmują szeroki krąg decyzji w zakresie polityki zagr. i wewn. Szczególną pozycję ma prez. USA, pełni on dodatkowo funkcję szefa rządu. W państwach, w których prez. wybierany jest pośrednio (przez parlament), np. w Czechach, Izraelu, Włoszech, Grecji lub jak w Niemczech przez specjalny organ pozycja jego jest zawężona do funkcji reprezentacyjnych. Odgrywa rolę bezstronnego i apolitycznego arbitra, stojącego poza sporami polit. W Polsce funkcję g.p. pełni Prezydent RP wyłoniony w wyborach bezpośrednich na pięć lat.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama