Reklama

Jan XXIII

A.G. Roncalli (1881-1963), papież od 1958. Wyświęcony w 1904, kapelan frontowy, arcybp i delegat apostolski w Bułgarii, Grecji i Turcji, kardynał

Reklama

i patriarcha Wenecji. Dokonał fundamentalnych zmian w społ. doktrynie Kościoła katol. Zwołany przez niego Sobór Watykański II (1962-1965) otworzył Kościół na świat, na inne wyznania, niewierzących, najważniejsze problemy współczesności, kraje tzw. Trzeciego Świata. Takie właśnie idee głosiły dwie najważniejsze jego encykliki: Mater et Magistra (1961) i Pacem in Terris (1963). Jego dzieło podjął w pełni następca, Paweł VI.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama