komunikat

(łac. communicatus - udzielenie, powiadomienie)

oficjalna wiadomość, informacja podana do powszechnej wiadomości przez środki masowego przekazu; także - urzędowo podana do wiadomości publicznej informacja rządu bądź rządów dwu lub więcej państw, k. taki ma charakter oficjalnego dokumentu i jest z reguły wydawany po zakończeniu oficjalnych rozmów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama