konferencja międzynarodowa

spotkanie przedstawicieli rządów lub organizacji społ. z kilku państw poświęcone dyskusjom na określony temat lub rozwiązaniu jakiegoś problemu. Może mieć charakter powszechny, regionalny lub grupowy. Przyjmuje różne formy - konf. dypl., polit., spotkania na szczycie, narady. K.m. zwołuje się poprzez noty dypl., w których określa się cele, zasady, termin, miejsce i skład spotkania. Głosowanie przebiega na zasadach równości, każdemu państwu przypada jeden głos. K.m. kończy się zazwyczaj wydaniem oświadczenia, przyjęciem uchwały lub zawarciem umowy międzynar.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama