Reklama

konwencje z Lome

umowy zawarte między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), określające zasady współpracy, głównie z byłymi koloniami. Pierwsze układy zawarto na lata 1964-1969 (Yaounde I) i 1970-75 (Yaounde II), kolejne, gdy do Wspólnot dołączyła Wielka Brytania, na lata 1975-89 (Lome I, II, III). Konwencja podpisana w 1990 (Lome IV) będzie obowiązywać do 2000, objęła 70 państw regionu, z którymi Wspólnoty nawiązały uprzywilejowane stosunki w zakresie handlu, pomocy rozwojowej, kult. Na mocy tych układów produkty z krajów AKP mają wolny dostęp do rynków Wspólnoty, funkcjonuje specjalny fundusz chroniący przed wahaniami na rynkach lub zmniejszeniem produkcji, są dofinansowane inwestycje gosp. i socjalne. Dla realizacji konwencji zostały utworzone: Rada Ministrów, Komitet Ambasadorów, Zgromadzenie Parlamentarne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama