koszyk walutowy

zestawienie wybranych walut w szczegółowo określonych udziałach procentowych każdej z nich. Jeżeli zmienia się wartość jednej z walut, wtedy zmienia się również wartość całego koszyka. Tzw. walutą koszykową jest ECU. W Polsce Narodowy Bank Polski stosuje metodę k.w. przy określaniu kursu bieżącego walut wymienialnych w złotych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama