Reklama

Pacyfiku region

kraje leżące w obszarze basenu Pacyfiku, obejmujące Azję Wsch. oraz oba kontynenty amer. Cechą wyróżniającą tego regionu jest rozwój gosp., widoczny z końcem XX w., pozwalający prognozować, iż w następnym stuleciu może być to obszar decydujący

Reklama

o gospodarce świat. i procesach polit. Do potężnej gospodarki USA i Japonii, zamożnej Australii dołączyły dynamicznie rozwijające się "azjatyckie tygrysy" oraz Chiny. W latach 90. stał się też widoczny postęp ekon. w Ameryce Łac. W całym regionie zintensyfikowały się procesy integracji gospodarczej. Powstała NAFTA, z docelową ideą utworzenia ogólnoamerykańskiego wolnego rynku FTAA, czemu sprzyja odrodzenie się struktur regionalnej integracji w Ameryce Łacińskiej (np. Mercosur, Pakt Andyjski). Działa ASEAN, wśród którego członków zrodziła się idea utworzenia z kolei azjat. wolnego rynku AFTA. Strukturą obejmującą cały region jest APEC. Region ten ma wielkie szanse na odgrywanie roli centrum świat., ale jego przyszłość jest uzależniona od przezwyciężenia głębokich różnic w rozwoju poszczególnych państw, utrzymania stabilnego rozwoju, co jak wykazały wydarzenia na rynkach azjatyckich z 1997/98 nie jest łatwe, zapobieżenia możliwym konfliktom polit., które nie tak dawno było tragiczną rzeczywistością tego regionu.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama