Reklama

Parlament Europejski

organ Unii Europejskiej reprezentujący społ. krajów wchodzących w skład UE. Pierwotnie składał się z przedstawicieli poszczególnych państw. Już w Traktacie Rzymskim zakładano jednak, iż docelowo będzie on wybierany w wyborach powszechnych. Pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979, od tego czasu co 5 lat jest wybierany nowy skład (obecnie 626 deputowanych). Zasadą obowiązującą jest zróżnicowanie liczby mandatów w zależności od wielkości kraju. PE obraduje na sesjach plenarnych (na ogół 12 razy w roku, w Strasburgu) oraz w ramach komisji, których siedzibą jest Bruksela. Sekretariat i adm. urzęduje w Luksemburgu. Struktura parlamentu opiera się na eur. ugrupowaniach polit., a nie grupach krajowych, co ma być wyrazem zintegrowania wspólnoty. Funkcje PE pozostają wciąż ograniczone. Kontroluje prace Komisji Europejskiej, dysponując możliwością jej odwołania. Może ustanawiać tymczasowe komitety dochodzeniowe badające ewentualne wykroczenia w stosowaniu prawa wspólnotowego. Wybiera też Rzecznika Praw Obywatelskich.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama