Reklama

potrzeba ekonomiczna

brak konkretnego dobra lub usługi odczuwany przez daną osobę lub społeczeństwo; to, co jest nam potrzebne w znaczeniu rzeczowym (chleb, mieszkanie) lub pozarzeczowym (nauka, praca). Chcąc zaspokoić swoje potrzeby, jednostka podejmuje działania konieczne do osiągnięcia danego celu, w sensie ekon. podejmuje działalność gospodarczą. Zob. też potrzeba.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama