Reklama

wzrost gospodarczy

proces powiększania się produkcji w określonych odcinkach czasu. Wyrażany jest poprzez przyrost Produktu Narodowego Brutto lub Produktu Krajowego Brutto w określonym czasie, najczęściej jednego roku. W.g. jest jednym z najbardziej popularnych wskaźników rozwoju gospodarki

Reklama

w danym państwie.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama