KINETYCZNA TEORIA GAZÓW

dział kinetycznej teorii materii wykładający właściwości słabo oddziałujących ze sobą gazów; k.t.g. opisuje gaz przy pomocy funkcji rozkładu, która określa liczbę cząsteczek znajdujących się w danym stanie; przy pomocy tej zmiennej podaje się wszystkie wielkości termodynamiczne; z niej wywodzi się zasada ekwipartycji energii, określająca średnią energię ruchu postępowego cząsteczki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama