NAJMNIEJSZEGO DZIAŁANIA ZASADA

jedna z wariacyjnych zasad mechanikigłosząca, że ze wszystkich możliwych ruchów układu mechanicznego zachodzi ten, dla którego wielkość fiz. zw. działaniem osiąga minimum (ściślej: ekstremum); z.n.dz. w sformułowaniu Hamiltona stwierdza, że wśród wszystkich kinematycznie dopuszczalnych przemieszczeń układu z jednej konfiguracji w inną (zbliżoną do wyjściowej), wykonywanych w tym samym przedziale czasu, rzeczywistym ruchem jest ten, dla którego działanie jest najmniejsze; z.n.dz. stosuje się przy układaniu równań ruchu układów mechanicznych oraz badaniu ogólnych właściwości tych ruchów; po odpowiednim uogólnieniu z.n.dz. znajduje zastosowanie w mechanice ośrodków ciągłych, elektrodynamice, mechanice kwantowej itp.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama