GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA

dział językoznawstwa zajmujący się badaniem geograficznego rozmieszczenia faktów językowych (leksykalnych, morfologicznych, fonetycznych) oraz umieszczaniem tych faktów na mapie; twórcą g.l. jest J. Gilliéron, który wspólnie z E. Edmontem opracował Atlas lingwistyczny Francji; w Polsce prace w tej dziedzinie rozwijają się intensywnie od 1934 i są koordynowane w skali międzynarodowej w związku z przygotowaniem atlasu językowego wszystkich terytoriów zamieszkanych przez Słowian.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama