KREDA

trzeci okres mezozoiku od ok. 135 do ok. 70 mln lat temu; dzieli się na kredę dolną i górną; przypada nań kilka faz orogenezy alpejskiej. W k. górnej nastąpiła wielka transgresja morza, pojawiły się ssaki łożyskowe, przewagę zdobyły rośliny skrytonasienne. Typowe skały: margle wapienne, opoki, kreda pisząca, flisz.

Reklama

Powiązane hasła:

TRYKONODONTY, PAPIERNICZA MASA, ATLANTYCKI OCEAN, PARYSKI BASEN, KARPATY, ZACHODNIOWOŁYŃSKA WYŻYNA, MEZOZOIK, OKRYTOZALĄŻKOWE, PTEROZAURY, ZŁOŻA CHEMOGENICZNE

Podobne hasła:

  • kreda, wziąć kredę do ręki,...
  • kreda, 1. „zakonnica –...
  • kreda, ery i okresy geologiczne.(...)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama