PANSPERMIA

(geogr.)

historyczna hipoteza dotycząca pochodzenia życia na Ziemi, wysunięta 1906 przez S. Arrheniusa; zakładała odwieczność istnienia materii żywej tak na Ziemi, jak i we wszechświecie; nośnikiem życia miało być promieniowanie świetlne, przenoszące je z jednej planety na drugą, bądź jakaś wysoko zorganizowana cywilizacja pozaziemska; życie na Ziemi nie zrodziło się zatem samorodnie, lecz otrzymaliśmy je w darze z innych układów planetarnych; późniejsze badania nie potwierdziły hipotezy p.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama