KAMBR

Reklama

pierwszy okres paleozoiku, od ok. 600 do ok. 500 mln lat temu; k. dolny - transgresja morza (zalewanie przez morze lądów), osiągająca punkt szczytowy w k. środkowym; w k. górnym - początek orogenezy (proces wypiętrzania gór) kaledońskiej; spośród skał spotykanych w Polsce tworzą się w k. piaskowce, kwarcyty, łupki ilaste (pochodzenia morskiego); okres występowania na Ziemi pierwotnych grzybów, bakterii, sinic, niektórych glonów (zielenice, krasnorosty); fauna ograniczona do pierwotniaków morskich: trylobity, pierwsze otwornice, promienice, głowonogi, ramienionogi, małże, ślimaki.

Powiązane hasła:

ORDOWIK, PALEOZOIK, SEDGWICK, SANDOMIRYDY, JEDNOTARCZOWCE, KALEDOŃSKA OROGENEZA, PANGEA, ARCHEOCJATY, MAŁŻORACZKI, TRYLOBITY

Podobne hasła:

  • kambr, organizmy pochodzące...
  • kambr, ery i okresy geologiczne.(...)
  • kambr, najstarszy okres ery...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama