LITORYNOWE MORZE

jedno ze stadiów (od ok. 6000 do ok. 2500 p.n.e.) rozwoju M. Bałtyckiego; powstało po obniżeniu lądu terenu płd. Danii z połączenia Jez. AncylusowegoM. Północnym; miało większy zasięg i zasolenie od dzisiejszego M. Bałtyckiego; nazwa od żyjącego w nim ślimaka Littorina littorea.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama