EONOTEM

największa jednostka podziału chronologicznego utworów geologicznych: zespół skał powstałych w ciągu jednego eonu; mniejszą jednostką jest eratem.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama