Reklama

DEWON

czwarty okres paleozoiku, obejmujący czas od ok. 400 do 350 mln lat temu; dzieli się na dolny, środkowy i górny; typowe dla d. skały to czerwone piaskowce i zlepieńce (d. dolny) oraz łupki ilaste, wapienie, dolomity (d. środkowy i górny); roślinność występująca w dolnym i środk. d. to najprymitywniejsze paprocie, widłaki i skrzypy, także grzyby glonowce i glony; w d. górnym pojawiają się pierwsze rośliny nasienne; w d. pojawiły się pierwsze zwierzęta lądowe: stawonogi i płazy tarczogłowe; jest to okres rozwoju ryb dwudysznych i trzonopłetwych.

Reklama

Powiązane hasła:

PŁAZY, DĘBNICKIE MARMURY, NEOPILINA, TRZONOPŁETWE, OWADY, STAROPAPROCIE, KALEDOŃSKA OROGENEZA, SKRZYPOWE, JEDNOTARCZOWCE, NAGOZALĄŻKOWE

Podobne hasła:

  • dewon, okres dewonu, pomylić...
  • dewon, ery i okresy geologiczne.(...)
  • dewon, okres ery paleozoicznej,...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama