Ekwador

(Republika Ekwadoru)

państwo wpn.-zach. części Ameryki Pd., pow. 283,6 tys. km2, 11,5 mln mieszk. (1995), ze stolicą wQuito. Główne krainy geograficzne to wybrzeże (Costa), Andy, tereny leżące na wschód od Andów (Oriente) oraz Archipelag Galapagos. Produkt narodowy brutto 3,8 tys. $/osobę (1994). E. należy do średnio rozwiniętych krajów Ameryki Południowej. Słaby rozwój przemysłu przetwórczego (głównie spożywczego ilekkiego) igórnictwa (gł. ropy naftowej) związany jest z ubogą bazą surowcową iwieloletnią izolacją kraju. Wgospodarce najważniejsze znaczenie ma rolnictwo (eksport bananów). Wlatach 80. rozwinięto rybołówstwo i akwakulturę (głównie hodowlę krewetek).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama