geofizyka

dział nauk oZiemi, z pogranicza geologii ifizyki, którego przedmiotem badań są właściwości iprocesy fizyczne charakteryzujące wnętrze ipowierzchnię Ziemi oraz kulę ziemską jako całość, m.in. magnetyzm ziemski, sejsmika, ciepło wewnętrzne Ziemi, budowa wnętrza Ziemi, jej kształt.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama