BANK ANGIELSKI

Bank of England

bank emisyjny z siedzibą w Londynie, zał. 1694 jako The Governor and the Company of the Bank of England, posiadający przywilej wyłącznej emisji banknotów na terenie Londynu i okolic; ustawa z 1833 rozszerzyła ten przywilej, uznając jego banknoty za prawny środek płatniczy; 1844 akt Peela (Peel Act) wprowadził istniejący do dziś podział banku na dwa departamenty: emisyjny i bankowy, zapoczątkowując proces stopniowej likwidacji ang. banków emisyjnych trwający do 1921, kiedy to B.A. stał się jedynym bankiem emisyjnym na terenie Anglii i Walii; 1946 upaństwowiony, prowadzi politykę pieniężną posługując się przede wszystkim zmianami stopy procentowej i operacjami otwartego rynku oraz kieruje polityką kredytową banków brytyjskich.

Reklama

Powiązane hasła:

PEEL ACT, PEEL, BANK of ENGLAND

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama