DEUTSCHE BANK

bank akcyjny zał. 1870 w Berlinie; gł. bank prywatny III Rzeszy pn. Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft; rozparcelowany po wojnie na lokalne banki krajowe, 1957 scalony w Deutsche Bank A.G.; międzynarodowy bank handlowy Niemiec z filiami w wielu krajach; gwarant systemu bankowego w RFN.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama