EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU

międzynar. organizacja finansowa z siedzibą w Londynie, utworzona 1991 z udziałem wszystkich państw Unii Eur.; zadaniem wspieranie zmian ustrojowych w krajach Europy Środk. i Wsch. (także w ZSRR); kredyty udzielane są rządom i prywatnym podmiotom gosp., zwł. na przedsięwzięcia służące rozwojowi infrastruktury i restrukturyzację przemysłu; posiada stałe przedstawicielstwo w Polsce.

Reklama

Powiązane hasła:

KÖHLER, GRONKIEWICZ-WALTZ, ATTALI, EBOR

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama