NARODOWY BANK POLSKI

NBP

emisyjny i kredytowy bank centralny zał. 15 I 1945; początkowo emitował walutę i stanowił ostateczne źródło rezerw dla banków komercyjnych; z czasem rozszerzył działalność na kredytowanie gospodarki, przyjmowanie lokat, obrót walutami obcymi oraz obsługę kasową budżetu państwa; 1975-88 w jego skład wchodziła Powszechna Kasa Oszczędności; reforma 1989 przywróciła mu rolę banku emisyjnego oraz dodatkowo powierzyła NBP nadzór bankowy i prawo określania rezerw obowiązkowych; 1992 wyodrębniono zeń 9 banków kredytowych, stanowiących skomercjalizowane przedsiębiorstwa państwowe; 1993 w ramach NBP powstał Pol. Bank Inwestycyjny, prowadzący działalność kredytową; od 1982 prezesa NBP powołuje sejm.

Reklama

Powiązane hasła:

NBP, POLSKA. USTRÓJ POLITYCZNY. TRYBUNAŁ STANU, BANKNOT, POLSKA. USTRÓJ POLITYCZNY. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI, POŻYCZKA STABILIZACYJNA 1927, TRĄMPCZYŃSKI, PIENIĄDZA OBIEG, TRYBUNAŁ STANU, ZŁOTY, BANK POLSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama