PAŃSTWOWA KOMISJA PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

PKPG

główny organ gospodarki planowej w Polsce okresu stalinowskiego i narzędzie jej centralizacji; utworzona IV 1949 w miejsce Centralnego Urzędu Planowania jako organ nadrzędny wobec ministerstw gospodarczych; obejmowała zakresem działania opracowywanie nar. planów gosp. i kontrolę ich realizacji, rozdzielnictwo materiałów i dystrybucję gotowych produktów, planowanie przestrzennego zagospodarowania kraju, kształtowanie cen i taryf oraz wskaźników rozwoju; koordynowanie resortów gosp. i oddziaływanie na sektor prywatny; ograniczała samodzielność przedsiębiorstw i jednostek administracji terenowej; wzorowana na rozwiązaniach sowieckich; funkcje przew. pełnili kolejno: Hilary Minc (IV 1949 - III 1954), Eugeniusz Szyr (do VII 1956) i Stefan Jędrychowski (do XI 1956); rozwiązana w efekcie październikowego przełomu, przekształcona w Komisję Planowania przy Radzie Ministrów o zmniejszonym zakresie kompetencji.

Reklama

Powiązane hasła:

PAJESTKA, PKPG, CENTRALNY URZĄD PLANOWANIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama