TOWARZYSTWA KREDYTOWE MIEJSKIE

instytucje kredytu hipotecznego, tworzone na ziemiach pol. od 2. poł. XIX w. (1870 - Warszawa, 1872 - Łódź, potem inne miasta zaboru ros.); 1926 utworzono tow.: Zachodniopolskie w Poznaniu i Lwowskie; udzielały kredytów, emitowały papiery wartościowe; likwidowane po II woj. świat. do 1950, kiedy majątek i zobowiązania przejął Bank Gospodarstwa Krajowego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama