AKCYZA

forma podatku pośredniego nakładanego na artykuły lub usługi konsumpcyjne określonego rodzaju, zazwyczaj luksusowe (np. papierosy, alkohol, benzyna, broń myśliwska, jachty, wyroby futrzane, sprzęt elektroniczny wysokiej klasy); regułą jest pobieranie tego podatku od przedsiębiorcy, który wlicza go w cenę towaru lub usługi a dopiero następnie płaci go nabywca tych towarów lub usług; wykaz towarów i usług obciążonych a. oraz stawki procentowe ustala właściwy organ (w Polsce Rada Ministrów); źródło poważnych dochodów budżetowych, a także instrument polityki państwa (znany od starożytności), pozwalający na ograniczanie konsumpcji towarów uznanych za "niepożądane" (np. papierosów) czy wymagających oszczędniejszego spożycia (np. benzyna).

Reklama

Powiązane hasła:

SKARBOWOŚĆ, BUDŻET

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama