BANKOWE PRAWO

dział prawa finansowego regulujący zasady prowadzenia działalności bankowej i organizacji banków; obejmuje normy regulujące ustrój i organizację systemu bankowego oraz usytuowanie w nim banku centralnego; na część szczegółową p.b składają się przepisy regulujące: 1) prawo walutowe, tj. ustrój i obieg pieniężny, emisje pieniądza i rozliczenia pieniężne, 2) prawo kredytowe normujące działalność i kontrolę kredytową, 3) przepisy o gromadzeniu środków pienięż.; w Polsce ustrój banków i zasady prowadzenia działalności bankowej określają przepisy ustawy z 29 VIII 1997.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama