BANKOWE WKŁADY

depozyty

fundusze przyjęte na przechowywanie przez bank na podstawie umowy między nim a depozytariuszem (osobą prawną lub fizyczną) uprawnionym do pobierania odsetek; depozytem mogą być także przechowywane przez bank papiery wartościowe (np. weksle), kruszce, kamienie szlachetne itp. Depozyty złożone w wyspecjalizowanych instytucjach tworzą pieniądz bezgotówkowy, jeśli mogą być wykorzystane jako środki płatnicze (rachunki czekowe, rachunki bieżące). W przypadku depozytów oszczędnościowych (nie służących do spłaty zobowiązań) i depozytów terminowych - tworzą one tzw. quasi-pieniądz; strategia bankowa polega na gromadzeniu jak największej ilości depozytów; ich zasoby określają skalę prowadzonych przez bank działań rynkowych, proporcjonalnie do wielkości posiadanych środków depozytowych; konkurencja między bankami, a także innymi pośrednikami finansowymi, zmusza do ustanawiania w ramach prowadzonej polityki monetarnej odgórnych limitów procentowego wykorzystania depozytów w praktyce bankowej.

Reklama

Powiązane hasła:

DEPOZYTY, PIENIĄDZA OBIEG

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama