FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ

FON

gromadzony na cele obrony państwa na podstawie dekretu prezydenta RP z IV 1936, ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości skarbu państwa, będących w zarządzie wojskowym, z dotacji państwowych, z zapisów i darowizn instytucji oraz osób fiz.; 1939 wartość FON obliczono na 37,7 mln zł; po wybuchu wojny część zasobów FON zdołano wywieźć za granicę, gdzie prowadzono dalszą zbiórkę, zwł. wśród Polonii w Ameryce Płn.; VII 1947 gen. S. Tatar z pułkownikami S. Nowickim i M. Utnikiem spowodowali przywóz z Londynu do Warszawy ok. 210 kg złotych darów FON, z czego ok. 122 kg przetopiono (XI 1951), część (brak pełnej dokumentacji) sprzedano antykwarycznie lub przekazano Muzeum Narodowemu; XII 1976 Francja odesłała ok. 2,5 t darów srebrnych (wystawiono je na Zamku Król. w Warszawie).

Reklama

Podobne hasła:

  • WARSZAWA, stolica , miasto położone...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama