ENI

Ente Nazionale Indrocarburi

wielki włoski koncern naftowy; zajmuje się eksploatacją złóż ropy naft. i gazu ziemnego na terenie Afryki i Bliskiego Wschodu; prowadzi stacje benzynowe w wielu krajach europejskich; jedna z najw. kompanii naft. świata.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama