AUMANN

J. Robert (ur. 1930)

izraelski ekonomista pochodzący z Niemiec, prof. hebrajskiego uniw. w Jerozolimie; zajmuje się teorią gier (powstały w latach 40 XX w. dział matematyki, badający optymalne zachowania w przypadku konfliktu interesów; wyrósł z gier hazardowych, jest wykorzystywany w naukach politycznych, ekonomicznych, strategii wojskowej, marketingu, planowaniu strategicznym); m.in. doprecyzował pojęcie subiektywnej oceny szans na wygraną, wprowadził typologię relacji długotrwałych, które są jego specjalnością; autor Akceptowalny punkt w grach, Prawie całkowicie konkurencyjna gra, Długookresowa konkurencja, Irracjonalność teorii gier; 2005 nagroda Nobla (wspólnie z T. Schellingiem) za rozwinięcie zastosowań teorii gier, które umożliwiają wyjaśnienie konfliktów ekonomicznych w rodzaju wojen cenowych czy wojen handlowych oraz poprawiają zarządzanie wspólnymi zasobami.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama