Reklama

BENTHAM Jeremy

(1748-1832)

angielski filozof, prawnik i ekonomista, czołowy przedstawiciel liberalizmu; twórca utylitaryzmu - teorii głoszącej, że człowiek powinien kierować się zasadą użyteczności, która przynosi "najwięcej szczęścia dla największej liczby ludzi"; zdaniem B. dążenie do osobistego szczęścia zwiększa zadowolenie całego społeczeństwa; wg B. moralne jest każde zachowanie zwiększające sumę przyjemności wszystkich ludzi; B. zajmował się także reformowaniem prawa i więziennictwa, przyczyniając się do zliberalizowania eur. systemów prawnych; gł. dzieło: Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa.

Reklama

Powiązane hasła:

DEONTOLOGIA, HEDONIZM, UTYLITARYZM, EPIKUREIZM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama