DUISENBERG

Willem Frederik (1935-2005)

holenderski ekonomista i polityk; pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, następnie wykładowca makroekonomii na uniwersytecie w Amsterdamie (1970-73); minister finansów (1973-77) oraz poseł do parlamentu z ramienia Partii Pracy (1977-78); 1982-97 prezes De Nederlandsche Bank (holenderski bank centralny) - wiążąc guldena holenderskiego z marką niemiecką i utrzymując niskie stopy procentowe doprowadził do wzmocnienia gospodarki holenderskiej; 1998 został pierwszym prezesem Europejskiego Banku Centralnego (z funkcji zrezygnował w 2003 przed ukończeniem kadencji) odpowiedzialnym za wprowadzenie do obiegu euro.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama