EINAUDI Luigi

(1874-1961)

polityk i ekonomista włoski, dziennikarz, przeciwnik interwencjonizmu państwa w gospodarkę; 1947 jako gubernator Banca d'Italia i minister budżetu przyczynił się do wyprowadzenia Włoch z powojennej inflacji; 1948-55 prezydent; m.in. Podstawy nauki o finansach, Dobry rząd.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama