Reklama

GRABSKI

Władysław (1874-1938)

Reklama

brat Stanisława, działacz polit., ekonomista, historyk; działalność społ. i nauk. rozpoczął 1896, zajmując się problemami wsi; 1904 współzał. (wraz z S. Chełstowskim) Związku Pracy Nar.- Polit., nielegalnej organizacji powiązanej z endecją; 1905-12 poseł ziemi warszawskiej w trzech ros. Dumach Państw.; po wybuchu I woj. świat. inicjator i prezes Centralnego Komitetu Obywatelskiego; 1919 uczestnik konferencji pokojowej w Paryżu; 1919-20 minister skarbu; premier tzw. rządu "pozaparlamentarnego" (1920, złożył dymisję po 3 miesiącach w wyniku kryzysu związanego z woj. pol.-radz.); 1923-25 jako premier i minister skarbu przeprowadził reformy ekon. w kraju pokonując hiperinflację, utworzył Bank Polski i wprowadził w 1924 w miejsce marki pol. nową walutę - złotego; opracował projekt reformy rolnej, przyjęty 1925 przez sejm; 1926 wycofał się z życia polit. w działalność naukową i społ. (rektor SGGW, prezes Tow. Ekonomistów i Statystyków Pol., zał. Instytutu Socjologii Wsi); jego dorobek naukowy i publicystyczny obejmował ponad 100 pozycji, m.in. Historia Towarzystwa Rolniczego 1858-1861, O własnych siłach, Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej, Historia wsi w Polsce, Wieś i folwark, Idea Polski, Wieś jako siła społeczna, System socjologii wsi (nie dokończona).

Powiązane hasła:

THUGUTT, WARSZAWA, POLSKA. HISTORIA. GOSPODARKA POLSKA PO 1918, GRABSKI, CENTRALNY KOMITET OBYWATELSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama