JAGIELSKI

Mieczysław (1924-1997)

ekonomista, działacz PZPR; prof. SGPiS w W-wie; 1959-70 minister rolnictwa, 1970-81 wicepremier i czł. Biura Politycznego KC PZPR; VIII 1980 przew. delegacji rządowej na rokowania ze strajkującą załogą Stoczni im. Lenina w Gdańsku i tamtejszym Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym; 31 VIII 1980 podpisał historyczny dokument, tzw. Porozumienia Sierpniowe.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama