GROHMANOWIE

rodzina łódzkich przemysłowców-włókniarzy pochodzenia niemieckiego; TRAUGOTT KAROL (1785-1874), zał. w Zgierzu 1827 manufakturę bawełnianą, 1845 w Łodzi przędzalnię bawełny; LUDWIK (1826-89), syn Traugotta K., wprowadził jedną z pierwszych w Łodzi maszyn parowych; HENRYK KAROL (1862-1939), syn Ludwika, 1899 wskutek trudności finansowych przekształcił firmę w Tow. Akcyjne; 1905 wielki strajk w jego zakładach krwawo stłumiło wojsko i policja; był działaczem Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama