ARCISZEWSKI Tomasz

ps. Stanisław (1877-1955)

Reklama

działacz socjalistyczny; polityk; od 1896 w PPS, organizator pierwszych akcji Organizacji Bojowej PPS (m.in. 1908 pod Bezdanami); oficer Legionów; od 1914 czł. władz nacz. PPS, 1931-39 przewodniczący Centr. Komitetu Wykonawczego; 1918-19 minister pracy, następnie poczt i telegrafów, 1919-35 poseł na sejm; 1939-44 przew. konspiracyjnej PPS-WRN; VII 1944 przerzucony do Londynu; z-ca prezydenta RP i premier (do 1947) rządu na uchodźstwie; aktywny w strukturach emigracyjnych, m.in. od 1954 czł. Rady Trzech i przew. Komitetu Zagranicznego PPS.

Powiązane hasła:

WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ, RADA TRZECH, PPS-OPOZYCJA, RADA POLITYCZNA, RZĄD RP NA UCHODŹSTWIE, PPS - FRAKCJA REWOLUCYJNA, PPS - WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ, ORGANIZACJA BOJOWA POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama