BABILOŃSKA NIEWOLA

okres przebywania w Babilonii Żydów (Judejczyków), 597 p.n.e. przesiedlonych przez Nabuchodonozora II ze zdobytej przezeń Jerozolimy; trwała do zdobycia Babilonu przez króla perskiego Cyrusa Starszegoi wyrażenia przez niego zgody na powrót Żydów do Jerozolimy (538 p.n.e.); często wspominana w (prorocy Ezechiel, Jeremiasz, Psalmy Dawida).

Reklama

Powiązane hasła:

POWTÓRZONEGO PRAWA KSIĘGA, JUDA, PSALM, LAMENTACJE, NABUCHODONOZOR II, ZOROBABEL

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama