"LIST 34"

list otwarty uczonych i pisarzy pol. do premiera J. Cyrankiewicza datowany 14 III 1964 i podpisany przez 34 osoby; jego inicjatorami byli A. Słonimski i J.J. Lipski, podpisali go zaś m.in. J. Andrzejewski, S. Cat-Mackiewcz, M. Dąbrowska, K. Estreicher, A. Gieysztor, P. Jasienica, T. Kotarbiński, E. Lipiński, J. Parandowski, W. Sierpiński, Wł. Tatarkiewicz, J. Turowicz, M. Wańkowicz; list wyrażał protest wobec restrykcyjnej polityki kulturalnej władz (m.in. wzmożenie cenzury, ograniczenia przydziałów papieru); po opublikowaniu w czasopismach zagranicznych stał się powodem represji ze strony władz wobec środowisk intelektualnych.

Reklama

Powiązane hasła:

LIPSKI, POLSKA. LITERATURA. LATA 1955-76

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama