Reklama

EBIONICI

nurt judeochrześcijański w pierwszych wiekach n.e. w Syrii i Palestynie, zbliżony ideowo do gminy z Qumran; nie uznawali boskości Chrystusa; żyli w dobrowolnym ubóstwie, starając się ściśle przestrzegać Prawa Mojżeszowego; przetrwali prawdopodobnie do V w. lub do inwazji Arabów (673).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama