Akademia Rakowska

(1602-38)

średnia szkoła braci polskich ( arianie) działająca w Rakowie, przygotowywała do praktycznego życia, uczyła tolerancji wyznaniowej. Program kształcenia obejmował podstawy nauk przyr., matematykę, geografię, historię, teologię, etykę, logikę i retorykę. Wysoki poziom A.R. sprawił, że jej słuchaczami byli nie tylko Polacy. W okresie rozkwitu do najlepszych wykładowców należeli m.in. rektorzy i autorzy znaczących podręczników: matematyki J. Stegmann i etyki J. Crell. Na mocy wyroku sejmowego (1638) mimo wielu głosów sprzeciwu została zamknięta.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama